Heidi Ysen

Utdanning og praksis:

 • 1986-88 - Vitenskapelig assistet, avd for kvinnerett
 • 1989- Juridisk embetseksamen
 • 1989-1992 - Advokatfullmektig Hestenes og Dramer & Co
 • 1992- Partner Hestenes og Dramer & Co
 • 1997- Fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett
 • 2007- Advokatene Sigmond & Ysen
 • 2012 - Fast bistandsadvokat i Nedre Telemark tingrett

Annet:

 • Medlem av forsvarergruppen( tidligere styremedlem)
 • Medlem av Strafferådet( 1993-95)

Arbeidsområder:

 • Strafferett
 • Barnevern
 • Barnerett
 • Bistandadvokat
 • Alminnelig praksis

Tlf: 906 47 889
E-post: heidi@advokatsy.no