Litt om oss!

Vår målsetning er å tilby advokattjenester på et høyt faglig og etisk godt nivå. Vi liker utfordrende saker og vår holdning og opptreden i retten er styrt av et ønske om å oppnå et best mulig resultat for våre klienter.

Vårt sentrale arbeidsområde er alle typer saker som er knyttet til strafferett, fengslingssaker, saker om soningsforhold og erstatning for uberettiget strafforfølgning. Både Aase Sigmond og Heidi Ysen faste forsvarere i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Advokat Kirsten Sigmond har lang erfaring innenfor saker vedrørende fast eiendom.

Advokatene: