Velkommen til Advokatene Sigmond & Ysen

Advokatene Sigmond & Ysen startet opp i 2007 ved at søstrene Aase og Kirsten Sigmond begynte å jobbe sammen med advokat Heidi Ysen. Vi har kontor i Oslo på C. J. Hambros Plass 2 c, men behandler saker over hele landet. I tillegg har vi et avdelingskontor i Skien. I hovedsak tilbyr vi advokattjenester knyttet til straffesaker, både som forsvarere og bistandsadvokater.

Vi bistår i:

  • straffesaker
  • fengslingssaker
  • saker om soningsforhold og erstatning for uberettiget strafforfølgning.
  • barnevernsaker
  • Ekspropriasjon

Både Aase Sigmond og Heidi Ysen er faste forsvarere i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. I tillegg er Heidi Ysen fast forsvarer og bistandsadvokat i Nedre Telemark tingrett. 

Kirsten Sigmond påtar seg oppdrag i straffesaker, barnevernsaker og ekspropriasjon.