Aase Karine Sigmond

Cand jur. 1986
Advokat 1991

Arbeidsområder:
 • Straffesaker, forsvarer og bistandsadvokat
Praksis:
 • 1986 - Advokatfullmektig hos Høyesterettsadvokat Knut Bjørge, Sarpsborg
 • 1987 - Konsulent Forbrukerombudet
 • 1988 1989 - Kontorsjef, Forbrukerombudet
 • 1990 - 1991 - Advokatfullmektig hos advokatene Feydt & Hamborgstrøm
 • 1992 - Egen praksis
 • 2007- Advokatene Sigmond & Ysen
Verv:

Forbrukerrepresentant i diverse utvalg:
 • Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser
 • Forsikringsskadenemnda
 • Revisjon av NS 3402
Oppnevnt medlem av lovutvalg:
 • Ny forbrukerentrepriselov
 • Nye Politimetoder
 • Forskrift om avhør av barn
 • Brukergruppe ved Oslo tingrett
 • Fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett
 • Nestleder i Forsvarergruppen av 1977
 • Varamedlem til styret i Domstoladministrasjonen
Tlf: 913 72 692
E-post: aase@advokatsy.no